BİR İNTİHAL DAHA VAR “Balkanlardaki Göçlerin Türk Kültür Mirasına Etkisi” başlıklı makale üzerine açıklama Mehmet Emin Yılmaz – Yüksek Mimar Düşünce ve Tarih Dergisi, Kasım 2017, sayı 38, sayfa 54-59 (PDF)         Aldatan bizden değildir. Hadis-i Şerîf Türkiye’deki ilmî çalışmaların en önemli meselelerinden biri intihaldir. Her üç tezden birinin çalıntı […]

Bir İntihal Daha Var


Hortacî Süleyman Câmii Selânik’te Roma imparatoru Caius Galerius ( 305-311) tarafından kendisi için inşâ ettirdiği mezar yapısı Bizans döneminde kilise, Osmanlı döneminde ise minâre eklenerek câmi olarak kullanılmıştır. Câmi olarak kullanıldığı son döneme ait fotoğrafta mihrabı, minberi, kürsüsü ve müezzin mahfili görülüyor. İşte Türklerin câmiye çevirdikleri binâlara olan yaklaşımı bundan […]

Selânik Hortacî CâmiiSOFYA’DA MİMAR SİNAN’IN CÂMİSİ UNUTTURULUYOR! 1. Banyabaşı Câmii, 2. Bosnalı Mehmed Paşa Câmii (günümüzde kilise) 3. Banyabaşı Câmii’ndeki Levha 4. Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye’deki kayıt * Banyabaşı Câmii, Sofya Kadısı Seyfullah Efendi tarafından 1567’de yaptırılmıştır. Mermer levhada Türkçe ve Bulgarca olarak Mimar Sinan’a ait olduğu yazılı olsa da bu […]

Sinan’ın Câmisi Unutturuluyor!


“Bu öksüz minarenin bu kadar korunmuş olmasına nasıl şaşmayız. İnsanlık timsâli olan bu davranış, minarenin sivri gövdesini, şerefesinin, peteğinin bozukluğunu ve çirkinliğini unutturuyor; üstelik şirin bile gösteriyor.” Ekrem Hakkı Ayverdi, 1976, Macaristan Eğri

Eğri’de Minâre
Son Rumeli Beylerbeyi Ben ona “Rumeli Beylerbeyi” derdim. O ise bana “Reisülküttap” diye takılırdı. Bana bu iltifâtının sebebi belliydi: O sıralarda Dışişleri konusunda devamlı yazı yazmaktaydım. Ama benim ona, aslında “Bolu beyi” demem daha doğru iken niçin, hatta Anadolu değil de, Rumeli beylerbeyi derdim? Elbette bunun hemen görünen bir sebebi […]

Son Rumeli Beylerbeyi


İDRİS BABA (Macaristan, Peçuy) “Kasabamızda yani Peçuy-ı dilcûyumuzda büdelâdan İdris Baba derler bir meczûb-u ilâhi var idi. Nice kerâmet ve velâyeti zâhir olmuş azîz idi. El-an üzerine bir kubbe ref’i binâ olmuş. Züvvâr ziyâretinden behredar olurlar ve niceler gelen nüzur ve sadakatdan hissedâr olurlar. Ol zaman hayatta idi, kendine rast […]

İdris Baba Türbesi


Sigetvar Kalesi; Bizim dağlık arazide alıştığımız kaleyi Sigetvar’da ne kadar arasak boştur. Dümdüz bir arazide yamyassı, surlarla aynı yükseklikte, tek katlı dört burç. Bu kalenin silahı duvar değil, sudur. Zirâ kalenin zemini sulak değil, sade sudur; geniş göl veya göller ortasındaki toprak parçaları üstüne kurulmuş, çamur temele ağırlık vermemesi için […]

Sigetvar Kalesi“…pencerelerin iki sırasının tamâmen örüldüğü görülmektedir, Osmanlı mîmârîsinin, Osmanlı Mîmârî târîhçisinin havsalasının almayacağı bir tutum… Anlaşılan Kilise, aydınlıktan, Allah’ın insanlara verdiği en büyük dünyâ nimetlerinden biri olan güneş nûrundan ürkmektedir. Biz, Bizans kiliselerinden câmie tahvil ettiklerimize alt sıra pencere açabilirsek açıyoruz, açmışızdır da; burada ise kapatılıyor. Bir medeniyet ve kültür, […]

Sigetvar Ali Paşa Câmii


“Bir iç kale kapısı var ki bu kadar zamandan beri seyahatimizde bu şekilde hile ve şeytanlıklı yapılmış bir kale kapısı görmedim” Evliyâ Çelebi – Sigetvar 1664 Foto: Sigetvar Kale Müzesi – Szigetvári Vár és Múzeum

Sigetvar Kale Kapısı


30 Nisan 2017 Pazar günü, hocaların hocası, Cumhuriyetle yaşıt Prof. Dr. Semavi Eyice’yi evinde ziyaret ettik. Gözleri eskisi kadar görmese de aynı şevkle çalışmaya devam ediyor. Geçenlerde Mimar Sinan’ın Sofya’da kiliseye çevrilen câmisiyle ilgili bir kitabı çıktı. “Baktım, Sinan’la ilgili koca koca kitaplar yazıldı ama bu camiyi hiç önemsememişler, onun […]

Semavi Eyice11 saat otobüs yolculuğunun ardından Ayvalık’tan feribotla 1 saatte Midilli’ye geçtim. Araba kiralayıp yaklaşık 2 saatte adanın batı ucundaki Sığrı kasabasına ulaştım. Midilli adası, Malazgirt’ten sadece 20 yıl sonra 1091’de Çaka Bey tarafından alınmış, Fatih devrinde de Osmanlı hâkimiyetine girmiş. “es-Sultânü’l-mücâhid mevlânâ Hayreddin ibn el-emîr eş-şehîr el-mücâhid Ebî Yûsuf Ya‘kub […]

Midilli