Günlük Arşiv: 8 Eylül 2017


Hortacî Süleyman Câmii Selânik’te Roma imparatoru Caius Galerius ( 305-311) tarafından kendisi için inşâ ettirdiği mezar yapısı Bizans döneminde kilise, Osmanlı döneminde ise minâre eklenerek câmi olarak kullanılmıştır. Câmi olarak kullanıldığı son döneme ait fotoğrafta mihrabı, minberi, kürsüsü ve müezzin mahfili görülüyor. İşte Türklerin câmiye çevirdikleri binâlara olan yaklaşımı bundan […]

Selânik Hortacî Câmii


SOFYA’DA MİMAR SİNAN’IN CÂMİSİ UNUTTURULUYOR! 1. Banyabaşı Câmii, 2. Bosnalı Mehmed Paşa Câmii (günümüzde kilise) 3. Banyabaşı Câmii’ndeki Levha 4. Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye’deki kayıt * Banyabaşı Câmii, Sofya Kadısı Seyfullah Efendi tarafından 1567’de yaptırılmıştır. Mermer levhada Türkçe ve Bulgarca olarak Mimar Sinan’a ait olduğu yazılı olsa da bu […]

Sinan’ın Câmisi Unutturuluyor!