Günlük Arşiv: 7 Aralık 2017


BİR İNTİHAL DAHA VAR “Balkanlardaki Göçlerin Türk Kültür Mirasına Etkisi” başlıklı makale üzerine açıklama Mehmet Emin Yılmaz – Yüksek Mimar Düşünce ve Tarih Dergisi, Kasım 2017, sayı 38, sayfa 54-59 (PDF)         Aldatan bizden değildir. Hadis-i Şerîf Türkiye’deki ilmî çalışmaların en önemli meselelerinden biri intihaldir. Her üç tezden birinin çalıntı […]

Bir İntihal Daha Var