Genel“…pencerelerin iki sırasının tamâmen örüldüğü görülmektedir, Osmanlı mîmârîsinin, Osmanlı Mîmârî târîhçisinin havsalasının almayacağı bir tutum… Anlaşılan Kilise, aydınlıktan, Allah’ın insanlara verdiği en büyük dünyâ nimetlerinden biri olan güneş nûrundan ürkmektedir. Biz, Bizans kiliselerinden câmie tahvil ettiklerimize alt sıra pencere açabilirsek açıyoruz, açmışızdır da; burada ise kapatılıyor. Bir medeniyet ve kültür, […]

Sigetvar Ali Paşa Câmii


“Bir iç kale kapısı var ki bu kadar zamandan beri seyahatimizde bu şekilde hile ve şeytanlıklı yapılmış bir kale kapısı görmedim” Evliyâ Çelebi – Sigetvar 1664 Foto: Sigetvar Kale Müzesi – Szigetvári Vár és Múzeum

Sigetvar Kale Kapısı