İdris Baba Türbesi


pecuy_idrisbaba

İDRİS BABA (Macaristan, Peçuy)
“Kasabamızda yani Peçuy-ı dilcûyumuzda büdelâdan İdris Baba derler bir meczûb-u ilâhi var idi. Nice kerâmet ve velâyeti zâhir olmuş azîz idi. El-an üzerine bir kubbe ref’i binâ olmuş. Züvvâr ziyâretinden behredar olurlar ve niceler gelen nüzur ve sadakatdan hissedâr olurlar. Ol zaman hayatta idi, kendine rast geldim. Baba, Bosna’ya gidiyorum, şayet Hasan Paşa’ya bir nesne ısmarlarsan dedim. “Ismarlarım ya” dedi…”
Târih-i Peçevî’den

Foto: Mehmet Emin YILMAZ-2014