Özgeçmiş


Ankara’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Ankara’da, liseyi Çanakkale’de tamamladı. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 2004 ve 2005 yıllarında Türk Tarih Kurumu’nun Balkanlar’da yürüttüğü Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi’nde görev aldı. 2006’da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’ndaki (Dobriç) Camiler ve Çeşmeler konulu tezini sunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kosova, Macaristan, Lübnan, Azerbaycan, Suriye, Gürcistan ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde târihî eserlere ait koruma onarım projeleri hazırladı. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Macaristan, Suriye, Lübnan, Azerbaycan, Kazakistan ve Hırvatistan’da Türk eserlerini inceledi. Türk Mîmârî eserlerini konu alan makāleleri ve Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi ile Sigetvar’da Türk Mimârîsi isimli kitapları bulunmaktadır. Hâlen Ankara’da ASIR PROJE’de serbest mimarlık hizmetlerine devam etmektedir.