Tüm Yayınlar


KİTAPLAR

Sigetvar’da Türk Mimârîsi, İstanbul Fetih Cemiyeti, 2015 – İstanbul.

 

Balkanlar’da Kiliseye Çevrilen Osmanlı Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ekrem Hakkı Ayverdi 30. Yıl Hatıra Kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti-2014, s.197-242.

 

Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi, Çamlıca Basım, 2013 – İstanbul.

MAKÂLELER – SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ – SUNUMLAR

http://asirproje.academia.edu/mimaremin

Makâleleri [PDF] olarak kaydedebilirsiniz.

 

“Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokollu) Mustafa Paşa”
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı:38, Güz-2015, s.219-252. (Gökçe Günel ile birlikte)


“Macaristan Sigetvar’da Ali Paşa Câmii”
Balkanlarda Türk Varlığı Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Kasım 2015, İzmir.


“Sivrihisar Saat Kulesi”
I. Sivrihisar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2015, Sivrihisar. (F. M. Tanrıveren ile birlikte)


“Sigetvar’da Türk Eserleri ve Türk Evi Müzesi”
8. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri, s.45-54, Samsun-2015. (Gökçe Günel ile birlikte)


“Macaristan’da Gazi Kasım Paşa Camii Restitüsyon Denemesi”
XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 2015, Cilt 2, s. 781-797.


“Evliyâ Çelebi’den Günümüze Peçuy’da Türk Mimârî Eserleri”
Yeni Türkiye, Sayı 61, Mart-Haziran 2015, Cilt 2, Sayfa 1950-1961, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara.


“Budin’de Mimar Sinan’ın Kiliseye Çevrilen Eseri Mustafa Paşa Camii”
Yedikıta, Haziran 2015, sayı 82, sayfa 58-61.


“Sofya’da Şeyh Bâlî Efendi Tekkesi”
Tasavvuf Gazetesi, Sayı 4, Sayfa 7, Mayıs 2015.


“Prizren’in İncisi Emin Paşa Camii”
Tasavvuf Gazetesi, Sayı 3, Sayfa 7, Nisan 2015.


“Belgrad’da Damat Ali Paşa Türbesi – Remzi”
Art Sanat, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014, Sayı 3, s.207-214.


“Geçmişten Günümüze Balkanlar’daki Osmanlı Eserlerinin Dini Amaçlı Kullanımı (Camiler, Kiliseler, Türbeler, Şapeller)”
Türk-Macar Dostluk Derneği (Török- Magyar Baráti Társaság), Macaristan Büyükelçiliği, Ankara 26.03.2014.


“Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’nda (Dobriç) Türk Mimari Eserleri”
I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, 18-21 Mart 2014-Niğde.


“Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’nda (Dobriç) Türk Mimarisinden Örnekler”
Bir Zamanlar Balkanlar 6. ve 7. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri, s.289-304, Samsun-2014.


“Çankırı Yeni Cami”
Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:7, Sayı:9, Haziran 2012-1, s.57-77. (H. F. Çügen ve F. M. Tanrıveren ile birlikte)


“Camiden Kiliseye, Ahırdan Müzeye – Sigetvar’da Kanûnî Sultan Süleyman Camii”
Yedikıta, Sayı: 65, Ocak-2014, s.52-54.


“Macaristan’da Bazı Âsâr-ı Osmâniyye – Rumbeyoğlu Fahreddin”
Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ağustos – 2013, Sayı: 320, Cilt:54, s.30-34. (H. F. Çügen ile birlikte)


“Ankara’da I. Ulusal Mimarlık Döneminden Bir Örnek: Erzurum Oteli”
VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi – Journal of Ankara Studies, Cilt:1, Sayı:1, Haziran 2013, s. 130-142. (H. F. Çügen ve F. M. Tanrıveren ile birlikte)


“Muğla Dalyan Camii”
Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 26-28 Eylül 2013, s.454-463.(Fatih M. Tanrıveren ile birlikte)


“Estergon’da Son Osmanlı: Öziceli Hacı İbrahim Camii”
Yedikıta, Sayı: 56, Nisan-2013, s.56-61.


“Budin’in Gözcüsü Gül Baba Tekkesi ve Türbesi”
Yedikıta, Sayı:46, Haziran-2012, s.32-37.


“Macaristan’daki Türk Mimari Eserlerinin Onarımları Üzerine Notlar – Notes on the Restoration of Turkish Architectural Monuments in Hungary”
Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Uluslararası Balkan Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Epoka Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Isparta-Burdur, 5-7 Ekim 2012, s.475-492.


“Macaristan’da Kiliseye Çevrilen Türk Yapıları”
Balkan Harbi’nin 100. Yılı Hatırasına III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Manisa, C.2, s.446-470.


“Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 6 – Arhos Camii, Süleyman Paşa Camii”
Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 44, Gümülcine.


“Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 5 – Yıldırım Bayezid Camii, Musa Çelebi Camii”
Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 43, Gümülcine.


“Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 4 – İç Kale (Ağa Paşa) Camii, Sultan Ahmet Camii”
Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 42, Gümülcine.


“Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 3 – Vezir Camii, Nefes Sultan Tekkesi, Ece Sultan Tekkesi”
Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 41, s.21-24, Gümülcine.


“Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 2 – İbrahim Paşa Camii, Bayezid Baba Türbesi, Evrenosoğlu Türbesi”
Rodop Rüzgârı, 2012, S:40, s.19-22, Gümülcine.


“Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 1 – Hıdır Baba Tekkesi, Kütüklü Baba Tekkesi”
Rodop Rüzgârı, Ocak 2012, Sayı 39, s.7-11, Gümülcine.


“Ankara’da Selçuklu Mirası: Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii”
Yedikıta, Sayı:39, Kasım 2011, s.58-62.


“Hıfzıssıhha Enstitüsü Kimyahane ve Bakteriyoloji Binası’ndan Sağlık Müzesi ve Kütüphanesi’ne”
Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, Sayı 361, Eylül-Ekim 2011, s.32-36. (H. F. Çügen ile birlikte)


“Macaristan’da İnsanlığın Ortak Mirası: Malkoç Bey Camii”
Yedikıta, Sayı:30, Şubat 2011, s.70-73.


“Bolu Tabaklar Hamamı Restitüsyon Denemesi”
Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Yıl: Aralık 2010, Sayı:34, Ankara-2010, s.35-45. (H. F. Çügen ile birlikte)


“Diyâr-ı Nasreddin Hoca: Sivrihisar”
Yedikıta, Sayı: 27, Kasım 2010, s.40-43.


“Beypazarı’nda Günümüze Ulaşmamış Tarihi Yapılar”
Yapı Dergisi, 344. sayı, Temmuz 2010, s.44-47.


“Geçmişten Geleceğe Beypazarı”
Yedikıta, Sayı:20, Nisan 2010, s.26-31.


“Kargı Köyü”
Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, Sayı: 351, Ocak-Şubat 2010.